تورم 173 درصدی در یک کشور عربی

واحد مرکزی خبر نوشت:

افزایش شدید قیمت مواد غذایی در سوریه به سبب بحران این کشور، تورم یکصد و هفتاد و سه درصدی را برای آن رقم زده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، نرخ تورم در سوریه از ابتدای بحران این کشور به یکصد و هفتاد و سه درصد رسیده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت چنین تورمی را برای سوریه رقم زده است. نرخ تورم در سوریه به سبب افزایش قیمت مواد غذایی مختلف به میزان یکصد و هفت درصد و حبوبات به میزان یکصد و پانزده درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش های رسمی سوریه، میزان تورم در دو سال گذشته به نود درصد رسیده است.

5252

کد N281036