آمریکا همه پرسی شرق اوکراین را غیرقانونی دانست

اوکراین

تهران- ایرنا- آمریکا روز دوشنبه با ˈغیرقانونیˈ خواندن همه پرسی برگزار شده در شرق اوکراین اعلام کرد که نتایج این همه پرسی را به رسمیت نمی شناسد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، ˈجن ساکیˈ سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، همه پرسی برگزار شده توسط عناصر طرفدار روسیه در دونتسک و لوهانسک را تلاشی برای ایجاد شکاف و بی نظمی بیشتر در این کشور عنوان کرد.

وی افزود: ما این همه پرسی غیرقانونی را به رسمیت نمی شناسیم زیرا طبق قانون اوکراین نامشروع بود.

جدایی طلبان طرفدار روسیه بعد از انجام این همه پرسی، اعلام کرده اند که در دو منطقه شرق اوکراین به پیروزی بزرگی دست یافته اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه مدعی شد که این همه پرسی ها با شرکت کودکان و افرادی ساکن در مناطق دور همچون سن پترزبورگ و مسکو برگزار شده است.

به دنبال اعلام نتایج همه پرسی استقلال جمهوری خودخوانده دونتسک از اوکراین، سران این منطقه به صورت رسمی از روسیه درخواست الحاق کردند.

مترجمام**1078** 2023
کد N279372