تحولات سیاسی لبنان/

افزایش امیدواری به توافق جریانهای سیاسی درباره گزینه ریاست جمهوری

آفریقا و خاورمیانه

مواضع جدید برخی جریانهای لبنانی حکایت از آن دارد که رسیدن به توافق درباره گزینه ریاست جمهوری در این کشور وارد مراحل جدی تری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "الان عون" از اعضای جریان ملی آزاد لبنان (به ریاست میشل عون) در اظهاراتی تاکید کرد: مذاکرات و رایزنیها درباره انتخاب رئیس جمهور جدید در جریان است اما به نتیجه رسیدن آن، به زمان بیشتری نیاز دارد.

وی البته پیش بینی کرد که رایزنیها درباره گزینه ریاست جمهوری تا جلسه آتی پارلمان به نتیجه نرسد و جلسه چهارم نیز همانند سه جلسه قبلی بی نتیجه برگزار شود.

عون که از شخصیتهای نزدیک به میشل عون است، در ادامه افزود: البته رسیدن به توافق درباره گزینه ریاست جمهوری به تغییر موضع جریان المستقبل نیاز دارد. اگر جریان المستقبل در روزهای آینده موضع خود را تغییر دهد، انتخاب رئیس جمهور جدید تا قبل از مهلت قانونی (25 مه) نهایی می شود، اما اگر آنها در این موضوع تعلل کنند انتخاب رئیس جمهور به بعد از این تاریخ موکول خواهد شد.

وی با اشاره تلویحی به شخصیت مسئله دار "سمیر جعجع"، افزود: امروز این مسئله کاملا واضح و روشن است که نامزد معرفی شده توسط جریان 14 مارس نمی تواند تغییری در مواضع جریان 8 مارس و حتی موضع "ولید جنبلاط" رئیس حزب سوسیالیت ترقیخواه ایجاد کند. این شخصیت حتی نمی تواند برخی شخصیتهای اصلی جریان 14 مارس را به حمایت از خود وادار کند.

الان عون که نسبت خانوادگی نزدیکی با میشل عون دارد، در ادامه تاکید کرد: البته هیچ گزینه ای از جریان 8 مارس هم نمی تواند موافقت جریان 1 مارس را به دست آورد، اما رئیس جریان ملی آزاد (میشل عون) هرگز خودش را به عنوان گزینه موردنظر جریانی خاص مطرح نکرده و خواهان به دست آوردن تایید دو جریان 14 و 8 مارس است.

دیگر تحولات سیاسی لبنان به شرح زیر است:

- منابع بلندپایه سیاسی به روزنامه سعودی الشرق الاوسط اعلام کردند: هنوز توافقی میان جریانهای سیاسی مختلف درباره گزینه ریاست جمهوری لبنان به دست نیامده و احتمال هم نمی رود رئیس جمهور جدید تا قبل از 25 مه (چهارم خرداد)انتخاب شود.

- منابع بلندپایه سیاسی از جریان 8 مارس (همپیمانان حزب الله) به روزنامه لبنانی الدیار گفتند: حزب الله به علت مخالفت میشل عون، هنوز به طور رسمی وی به را عنوان نامزد مورد حمایت خود در انتخابات  ریاست جمهوری علنا معرفی نکرده است.