اعلام وصول سوال نماینده مبارکه از وزیر تعاون در مجلس

مجلس

بررسی تخلفات شرکت پلی اکریل ایران سوال نماینده مبارکه از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی سوال علی ایرانپور نماینده مبارکه از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شد.

سوال این نماینده از علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و  رفاه اجتماعی درباره تخلفات در شرکت پلی اکریل ایران و عدم اجرای قانون کار مشاغل سخت و زیان آور بود.