سوال از وزیر کشور از دستور کار امروز مجلس خارج شد

مجلس

قرار بود سوال یونس اسدی نماینده مردم مشکین شهر و سوال علی ایرانپور نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور مطرح شود.

سوال از وزیر کشور به علت انصراف نمایندگان سوال کننده از دستور کار امروز (دوشنبه) صحن علنی مجلس خارج شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز قرار بود سوال یونس اسدی نماینده مردم مشکین شهر و سوال علی ایرانپور نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور مطرح شود که به علت انصراف آنها از طرح سوال از دستور کار مجلس خارج شد.

کد N277868