مجمع کلیساهای اتریش از اتحادیه اروپا خواست حمایت از تروریست های سوری را پایان دهد

ختم حمایت از تورریست ای سوری,اتحادیه اروپا

تهران – ایرنا – خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) روز یکشنبه در گزارشی اعلام کرد: مجمع کلیساهای اتریش از دولت این کشور و اتحادیه اروپا خواست به حمایت از تروریست های سوری پایان دهند.

مجمع کلیساهای اتریش متشکل از کاتولیک های اتریش ،کلیساهای غرب و شرق یونان، ارامنه، قبطی ها و مارونی ها از دولت این کشور و اتحادیه اروپا خواستند تا با حمایت از اقلیت های دینی سوریه ،از حمایت از تروریست ها در این کشور و حتی خاورمیانه دست برداشته و هسته های مخفی آنها در اروپا را تحت مراقبت داشته باشند.

این گزارش حاکی است که مجمع کلیساهای اتریش همچنین درباره خطر تروریسم برای جامعه اتریش و اروپا و در جهان هشدار داد.

مترجمام**1378**5981
کد N277314