رهبران آ. سه .آن بر تقویت اتحاد میان اعضای خود تاکید کردند

نشست

تهران -ایرنا - رهبران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه. آن) روز یکشنبه متعهد شدند، در جهت تقویت اتحاد و همبستگی میان کشورهای عضو گام بردارند.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، رهبران کشورهای عضو آ.سه.آن در نشست خود بر گسترش روابط میان کشورهای عضو، ارتقاء دموکراسی، بهبود حکمرانی ، حاکمیت قانون ، ارتقا سطح احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین تاکید کردند.

رهبران شرکت کننده در این نشست همچنین بر گسترش و بهبود صلح و سازش در منطقه تاکید کردند.

آنان همچنین خواستار حل و فصل مسالمت آمیز بحران در تایلند شدند.

وزیران خارجه آ.سه. آن در بیانیه ای اعلام کردند که این بلوک منطقه ای به دقت نظاره گر اوضاع در تایلند است.

وزیران خارجه آ.سه.آن در ادامه بر اهمیت حفظ سازش ملی در تایلند و ایجاد شرایط عادی در این کشور تاکید کردند.

مترجمام**9234** 1447**1010
کد N277287