خجسته در گفتگو با مهر:

نقش وزارت کشور و نیروی انتظامی در مبارزه با جرائم اقتصادی احیا می شود

مجلس

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی،گفت: نیروی انتظامی و وزارت کشور به سبب نوع ماموریتی که دارند در زمینه مقابله با جرائم اقتصادی و سالم سازی و شفاف سازی فضای اقتصادی کشور نقش خاصی می توانند داشته باشند که کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به دنبال احیای این نقش خاص است.

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر که راهکارهای اقتصاد مقاومتی با حضور مدیران ارشد شهرداری های کشور، شوراهای اسلامی شهر و روستا، نیروی انتظامی و وزارت کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اظهارداشت:توجه مقام معظم رهبری به مباحث اقتصادی و ارائه راهکار اقتصاد مقاومتی از سوی معظمٌ‌له حرکتی نو و راه حلی عالمانه در جهت پیشرفت کشور در تمام ابعاد می باشد که بر این اساس مجلس شورای اسلامی با لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب به دنبال آسیب شناسی و تقویت حقوقی و قانونی اقتصاد مقاومتی است.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، با اشاره به برنامه های امروز کمیسیون متبوع خود گفت: شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا با گستردگی و وسعت زیادی که در کشور دارند، نقش عمده در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته و به دلیل ارتباط مستقیم آنها با عمران و توسعه شهری باید در اقتصاد مقاومتی مورد توجه خاص باشند.

وی همچنین درباره نقش وزارت کشور و نیروی انتظامی در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: نیروی انتظامی و وزارت کشور به سبب نوع ماموریتی که دارند در زمینه مقابله با جرائم اقتصادی و سالم سازی و شفاف سازی فضای اقتصادی کشور نقش خاصی می توانند داشته باشند که کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به دنبال احیای این نقش خاص است.

رئیس کمیسیون شوراها، گفت: در این جلسه برنامه های تهیه شده و در دست تهیه شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مهندس چمران، رئیس شورای عالی استان ها به استحضار کمیسیون رسیده و مقرر گردید ظرف 10 روز آینده، پیشنهادهای عملیاتی دستگاه ها ارائه شود.

وی تصریح کرد: همچنین در این جلسه حجت الاسلام ابوترابی فرد با اشاره به نقش شهرداری ها و شوراهای شهر در بهبود فضای کسب و کار کشور، خواستار توجه شهرداران کشور به ایجاد فضای نشاط اقتصادی در کشور شد.

خجسته خاطرنشان کرد: عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد یا همکاری مجلس و دولت و نهادهای انقلابی، شاهد پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور باشیم.