با تصویب هیات وزیران؛

حجتی عضو هیات امنای بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس شد

دولت

این مصوبه را اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری 20 اردیبهشت ماه جاری برای اجرا ابلاغ کرده است.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با تصویب هیات وزیران نماینده دولت در هیات امنای بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس شد.

به گزارش ایلنا، هیات وزیران به پیشنهاد هیات امنای بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس در اجرای تبصره 1 ماده 5 اساسنامه بنیاد یاد شده تصویب کرد: وزیر جهاد کشاورزی برای عضویت در هیات امنای بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس تعیین شد.

این مصوبه را اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری 20 اردیبهشت ماه جاری برای اجرا ابلاغ کرده است.

** تبصره (1) ماده (5) اساسنامه بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس

بنا به پیشنهاد هیات امنای بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و پس از تصویب هیات دولت، برخی از وزرا و روسای سازمان ها و دستگاه های اجرایی موثر در تحقق اهداف، ماموریت ها و انجام وظایف تعیین شده در این اساسنامه، به عضویت هیات امنای بنیاد در می آیند.

کد N277082