روحانی در مراسم رونمایی از دستاوردهای هسته ای:

لازم باشد غنی سازی 20 درصد نیز تولید می کنیم

سیاست خارجی

رئیس جمهور کشورمان گفت: ما اگر می گوییم غنی سازی 3.5 درصد را انجام می دهیم می توانیم و حتی وقتی می گوییم اگر لازم باشد غنی سازی 20 درصد نیز می کنیم، می توانیم انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در مراسم رونمایی از دستاوردهای هسته ای کشورمان با اشاره به اینکه باید در زمینه تبلیغات و روشن کردن افکار عمومی جهان گامی به پیش برداریم، اظهار داشت: ما می خواهیم در بخش حقوقی و سیاسی و تنویر افکار جهان همپای فعالیت های علمی در دنیا جلو برویم.

وی با اشاره به اینکه اگر همپای دنیا پیش نرویم دشمن سوء استفاده می کند، اظهار داشت: دنیا می خواست بگوید که ایران به فناوری غنی سازی نرسیده است و تبلیغات جهانی در مورد ملت ایران در دو زمینه بود و می گفتند که ایران دروغ می گوید؛ یکی اینکه می گفتند ما به فناوری دست پیدا نکرده ایم و دوم اینکه می گفتند ایران می خواهد کار غیرقانونی انجام دهد و نمی گوید.

روحانی گفت: ما اگر می گوییم غنی سازی 3.5 درصد را تولید می کنیم ، می توانیم و حتی وقتی می گوییم اگر لازم باشد غنی سازی 20 درصد تولید می کنیم ، می توانیم انجام دهیم.

وی افزود: یک مقام شرقی زمانی به من می گفت که باور کنید شما نمی توانید یو اف6 تولید کنید، سالها زمان نیاز دارد تا شما به یو اف 6 برسید.

روحانی با بیان اینکه به قول عامه مردم همه می خواستند دل ما را خون کنند که شما نمی توانید و کار شما نیست، اظهار داشت: آنها می گفتند نه اصفهان، نه نطنز و نه اراک به ثمر نمی رسد اما ملت ما، دانشمندان و سازمان انرژی اتمی و عزیزان فعال تلاشگر از جان مایه گذاشتند.

رئیس جمهور گفت: دشمن به هر کار سخیفی دست زد و به هر اندیشه پلیدی رو آورد تا جوان های ما را از مسیرشان خارج کند.

ادامه دارد...