در جلسه فراکسیون رهروان مطرح شد؛

انتقاد از اقدامات استانداران در امتیازدهی به وابستگان و نزدیکان/ استانداران و نمایندگان تعامل بیشتری داشته باشند

مجلس

عضو فراکسیون رهروان با اشاره به حضور وزیر کشور در جلسه امروز صبح این فراکسیون گفت: اقدامات بعضی استانداران و معاونین آنها در امتیازدهی به وابستگان نزدیک و انتصاب برخی فرمانداران از موضوعات مورد نقد نمایندگان به وزیر کشور بود.

اسماعیل جلیلی عضو فراکسیون رهروان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی هر با اشاره به جلسه صبح امروز این فراکسیون با وزیر کشور گفت: نمایندگان ایراداتی به وزارت کشور به خصوص در بحث شهرداری ها و تصمیمات کشوری و انتخاب و انتصابات فرمانداران داشتند که انتقادات خود را با وزیر کشور مطرح کردند.

وی افزود: در این جلسه رحمانی فضلی به همراه معاون پارلمانی خود پاسخگوی سوالات نمایندگان بود و برای انتقادات مطرح شده قول پیگیری داد.

به گفته جلیلی تعامل استانداران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از انتقادات های جدی نمایندگان بود.

عضو فراکسیون رهروان ادامه داد: اقدامات بعضی استانداران و معاونین آنها در امتیازدهی به وابستگان نزدیکشان یکی از مهمترین موضوعات مورد نقد و سوال نمایندگان بود.