شیخ النابلسی:

سوریه به دوران ثبات و آرامش وارد می‌شود/برگزاری انتخابات نشانه آغازین خروج از بحران

آفریقا و خاورمیانه

یکی از علمای برجسته لبنانی تاکید کرد: پس از شکست توطئه ها علیه سوریه که به توهمات برخی کشورهای عربی پایان داد، دوران ثبات و آرامش در این کشور آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "شیخ عفیف النابلسی" از علمای برجسته لبنان تاکید کرد: پس از شکست توطئه در زمینه تجزیه سوریه که به توهمات برخی کشورها از جمله اعراب که از مشارکت کنندگان در روند ویران نمودن سوریه بودند، این کشور وارد مرحله ثبات و آرامش خواهد شد.

وی تاکید کرد: انتخابات سوریه به معنای بازگشت تدریجی سوریه به روند از سرگیری فعالیتهای سیاسی و طبیعی و در واقع نشانه خروج تدریجی از بحران است که خشونتها را پایان داده و دوران گفتگو و آشتی را آغاز خواهد کرد.

عفیف النابلسی با تاکید بر اهمیت انتخابات ریاست جمهوری سوریه، افزود: همه سوریها باید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند، چون این انتخابات ایستگاه مهمی در تاریخ جدید سوریه خواهد بود. بدون شک این انتخابات و ثبات و آرامش در سوریه تاثیر بسزایی بر وضعیت لبنان خواهد داشت.