درگیری بین اتباع ترکیه و آوارگان سوری 5 زخمی به جا گذاشت

بحران سوریه,ترکیه سوریه

آنکارا – ایرنا - در درگیری بین شهروندان ترکیه و آوارگان سوری در شهر مرزی ˈحاتایˈ5 نفر زخمی و یک دستگاه کامیون به آتش کشیده شد.

به گزارش ایرنا، این درگیری که هنوز علت آن مشخص نشده است در محله ˈبخاراˈ در حاشیه شهر ˈحاتایˈ بین ساکنان محل و آوارگان سوری رخ داد که با مداخله پلیس و نیروی ژاندارمری بعداز چند ساعت فروکش کرد.

شبکه خبری ˈان.تی.ویˈ گزارش داد، گفته می شود کامیونی که به آتش کشیده شد متعلق به آوارگان سوری بود.

با افزایش شمار پناهجویان سوری در مناطق خارج از اردوگاه های پناهجویان در شهرهای مرزی و دیگر شهرهای بزرگ ترکیه به ویژه استانبول و آنکارا ، هر از چندگاهی خبرهایی از بروز تنش و درگیری بین شهروندان ترکیه و پناهجویان سوریه منتشر می شود.

هفته گذشته نیز در آنکارا به دنبال انتشار خبری در خصوص کتک خوردن یک جوان ترکیه ای توسط پناهجویان سوری، دهها تن از اهالی محله ˈکچی اورنˈ در این شهر محل اقامت پناهجویان سوریه را محاصره کردند که در پی آن بین دوطرف درگیری رخ داد و پلیس به دشواری پناهجویان سوری را از محله خارج کرد. جوانان محل شب به ساختمان حمله ور شده و آن را به آتش کشیدند.

در استانبول نیز که بیشترین تعداد پناهجویان سوری خارج از اردوگاه در آنجا زندگی می کنند، هر از گاهی خبرهایی از وضعیت اسف بار زندگی آنها و درگیری منتشر می شود.

برخی از رسانه ها ادعا کرده اند حدود 100 هزار پناهجوی سوری در استانبول زندگی می کنند که اکثر آنها محتاج کمک برای گذران زندگی روزمره خود هستند.

در حدود 200 هزار نفر از پناهجویان سوری در اردوگاهها و حدود 700 هزار سوری نیز در خارج از اردوگاهها و بطور پراکنده در شهرهای مرزی و مرکزی ترکیه زندگی می کنند.

خاورم/2011**230 **1010
کد N274469