زلزله 6.3 ریشتری جنوب مکزیک را تکان داد

کد N274363