پیشنهاد شعار انتخاباتی هاشمی رفسنجانی در انتخابات آینده

باشگاه خبرنگاران نوشت:

در جلسه انتخاباتی حامیان هاشمی رفسنجانی پیشنهاد داده شده است ایشان با شعار" مجتهدان جوان، مصلح و مبتکر" در انتخابات خبرگان حاضر شوند.


45231

 

کد N274200