یک رسانه تاجیکستان: تاجیکان چشم انتظار روحانی هستند

اندیشه

دوشنبه ـ ایرنا - یک هفته نامه تاجیکستانی در گزارشی از حضور مقام های جمهوری اسلامی ایران در این کشور، نوشت: مردم تاجیک همچنان چشم انتظار دیدار رییس جمهوری اسلامی ایران از تاجیکستان هستند.

هفته نامه «روزگار» چاپ تاجیکستان در گزارشی با عنوان «چرا رییس جمهوری اسلامی ایران هنوز به کشور هم فرهنگ و هم زبان خود نیامده است»؟ نوشت: نیامدن حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان طولانی شده است و این تصور را در اذهان مردم بوجود آورده که گویا ایران، کشور هم زبان، هم فرهنگ و هم دین خود را فراموش کرده است.

روزگار نوشت: چندین ماه پیش شایع شد که حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان می رود، اما پس از گذشت چند ماه هنوز این سفر انجام نشده است.

روزگار با طرح این سوال که «آیا نیامدن روحانی به موضوع یک میلیادر ایرانی که در تاجیکستان روابط اقتصادی دارد، وابسته است»؟ نوشت: بحث میلیادر ایرانی نباید در سیاست و روابط میان دو دولت نقش آفرین باشد.

موضوع سفر مقام های ایرانی به تاجیکستان در ماه های اخیر در محافل رسانه های این کشور مطرح شده است. همه شخصیت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و بیشتر محافل دانشگاهی تاجیکستان از ایران به عنوان شریک راهبردی یاد می کنند و می گویند ایران هم خون تاجیکستان است و هیچ کشوری نمی تواند جای ایران را در کشور بگیرد.

از آغاز شروع فعالیت دولت حسن روحانی، فقط «ابراهیم رحیم پور» معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه به تاجیکستان سفر کرده است.

آساق**ه.ص**1663**1545
کد N273935