امضای توافق نامه آتش بس در سودان جنوبی

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهور و رهبر شورشیان سودان جنوبی پس از دیدار رو در رو با امضای آتش بس و پایان دادن به خشونت های این کشور موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "سالوا کر" و "ریک ماچار" دیروز جمعه با امضای توافق نامه آتش بس موافقت کردند. این آتش بس پس از گذشت پنج ماه از آغاز درگیری ها در سودان جنوبی و کشته شدن صدها نفر در این درگیری ها به امضای طرفین رسید.

گفته می شود این توافق نامه در پی افزایش فشارهای بین المللی بر سودان جنوبی امضا شده است.

"جان کری" وزیر خارجه آمریکا،  از آتش بس استقبال کرده و گفت این توافق می تواند پیشرفتی غیرمنتظره برای آینده سودان جنوبی باشد.

وزیر خارجه آمریکا از دو طرف خواسته‌ است تا برای تحقق بخشیدن به توافق فورا دست به اقدامی عملی بزنند.