تاثیر ˈال نینوˈ بر رشد اقتصادی هند

هند,ال نینو

دهلی نو - ایرنا - کاهش بارندگی ناشی از پدیده ˈال نینوˈ برتورم قیمت مواد غذایی و ازدست رفتن صدها هزار شغل در بخش های مختلف ازجمله صنایع هند تاثیر خواهد گذاشت.

به گزارش ایرنا، مطبوعات هند روز شنبه به نقل از یک گزارش مجمع اتاق های بازرگانی و صنایع این کشور نوشتند کاهش پنج درصدی در میزان بارندگی به دلیل وقوع پدیده ال نینو امسال می تواند تا یک ممیز 75 درصد رشد اقتصادی را کاهش دهد.

به اساس این گزارش این وضعیت همچنین باعث از دست رفتن صدها هزار شغل در بخش های غیر مهارتی هند می شود.

این گزارش می افزاید، کمبود بارندگی می تواند بر روی تورم مواد غذایی تاثیر داشته باشد و این موضوعی است که برای سیاست گذاران از اهمیت بسیار بالای برخوردار است.

کاهش پنج درصدی درمیزان بارش همچنین می تواند باعث کاهش تولید ناخالص داخلی هند شود و این خسارت در حدود 180هزار کرور روپیه (30 میلیارد دلار) خواهد بود.

براساس این گزارش درحدود 60 درصد نواحی هند با کاهش میزان بارندگی روبه رو خواهند بود و هر یک درصد کاهش میزان متوسط بارندگی باعث کاهش صفر ممیز 35 درصدی میزان تولید ناخالص داخلی کشور خواهد شد.

براساس این گزارش دولت هند و کارشناسان سیاست های مهمی از جمله توسعه بیمه خشکسالی را برای جلوگیری از افزایش میزان خسارات پیشنهاد نموده اند.

پیش از این فدراسیون اتاق های صنایع و بازرگانی هند، رشد اقتصادی این کشور را در سال مالی 2015-2014 پنج و نیم درصد و رشد بخش صنعت نیز به سه ممیز سه درصد پیش بینی کرده است .

این گزارش همچنین نرخ تورم را برای سال مالی 2015-2014 در حدود پنج و نیم درصد پیش بینی و میزان قدرت خرید مردم هند را هفت ممیز 9درصد برآورد کرده است.

آساق ** 275 **
کد N273290