ناتو حضور راخود در شرق اروپاتقویت می کند

آمریکا اروپا

دبیر کل ناتو به کشورهای شرق اروپا درباره دفاع این سازمان از آنها اطمینان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورورو نیوز، آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو در دیداری که از استونی داشت به کشورهای شرق اروپا درباره تعهد ناتو به دفاع از این کشورهااطمینان داد.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر استونی، گفت ناتو ممکن است حضور خود را در منطقه تقویت کند.

آندرس فوگ راسموسن  در راستای اطمینان دادن به کشورهای شرق اروپا گفت : ما در نظر داریم تدابیر بیشتری برای تقویت دفاع جمعی خود به کار گیریم. این تدابیر جدید ممکن است شامل به روز رسانی برنامه های

دفاعی، تهیه طرحهای جدید دفاعی ، رزمایشهای گسترده تر و استقرار جدید نیرو شود.

همزمان با اظهارات وی و احدهائی از نظامیان امریکایی و کانادایی یک رزمایش نظامی در لهستان بر گزار کردند