در پی شکست در انتخابات

حزب لاییک ها در ترکیه دچار تغییر شد

انتخابات محلی

آنکارا - ایرنا - در پی شکست حزب ˈجمهوری خواه خلقˈ ( لاییک ها) بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور در انتخابات شهرداری ها ، پنج نفر از معاونان این حزب تغییر کردند.

انتخابات شهرداری ها در ترکیه روز دهم فروردین ماه گذشته برگزار شد و حزب حاکم ˈ عدالت و توسعه ˈ با کسب بیش از 45 درصد آرا پیروز انتخابات شد و حزب جمهوری خواه با کسب نزدیک به 28 درصد آرا در رده دوم ایستاد.

به گزارش ایرنا ، حزب جمهوری خواه خلق در پی این ناکامی ، ˈ گورسکل تکین ˈ را به عنوان دبیرکل این حزب انتخاب کرد و پنج نفر از معاونان این حزب تغییر کردند.

ˈامید اورانˈ معاون امور اداری و مالی ، ˈعدنان کسکینˈ معاون امور سازماندهی، ˈ نهات متکاپˈ معاون مسوول نهادهای مدنی، ˈگوکخان گون آیدینˈ معاون مسوول در ادارات محلی و ˈپریهان ساواشˈ معاون امور آموزشی داخل حزبی از سمت های خود کنار گذاشته شدند.

این افراد که از اعضای کادر مرکزی حزب جمهوری خواه خلق نیز بودند ، مسوولیت تعیین نامزدهای این حزب در انتخابات شهرداری ها را برعهده داشتند.

حزب جمهوری خواه خلق که قدیمی ترین حزب در ترکیه بشمار می رود ، بیش از یکصد نماینده در مجلس ملی این کشور دارد.

خاورم ** 2012 **230**1586
کد N272331