اتحادیه اروپا: همه پرسی در شرق اوکراین خشونت ها را تشدید می کند

کد N271877