ربیعی درسفربه آذربایجان شرقی:

دلواپس رانت، فقر و بیکاری هستیم

دولت

رهبری معظم نظارت کامل دارند، ملت دلواپس نیست، ما دلواپس عدالت اجتماعی هستیم، ما دلواپس اشتغال برای همه ایرانیان، دلواپس اخلاق و ارزش های دینی، خانواده وفرزندانمان و عزت ایرانی در خارج از کشور هستیم.

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی گفت: رهبری معظم نظارت کامل دارند، ملت دلواپس نیست، ما دلواپس عدالت اجتماعی هستیم، دلواپس رانت، فقر و بیکاری و آسیب های اجتماعی هستیم.

به گزارش ایلنا،علی ربیعی چهارشنبه شب در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان شرقی افزود: ما دلواپس اشتغال برای همه ایرانیان، دلواپس اخلاق و ارزش های دینی، خانواده وفرزندانمان و عزت ایرانی در خارج از کشور هستیم.

وی خاطرنشان کرد: دودولت تدبیر و امید عزت، ناشی از ایستادگی،مقاومت ورشد اقتصادی است.

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی افزود: در زمان حاضر هر کاری که بخواهیم در خصوص اشتغال و بیکاری انجام دهیم، تبعاتی در جامعه خواهد داشت.

دکترربیعی گفت: هیچ برنامه اقتصادی در جامعه بدون تبعات اجتماعی و سیاسی نیست و امروز اقتصاد به یکی از دغدغه های جامعه تبدیل شده است.

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: متاسفانه جامعه ما جامعه ای تولید محور نبوده و در هشت سال گذشته به جامعه ای رانتی تبدیل شده است و برای آنکه اقتصاد را رونق بخشیده و بیکاری را کاهش دهیم باید به اقتصاد تولید محور روی بیاوریم.

وی افزود: اشتغال موضوعی اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و مرتبط با نظام است و باید برای رفع بیکاری سیمای اشتغال را در کشور مطالعه و مورد بررسی قرار دهیم.

دکترربیعی گفت: تاکنون موفق شده ایم 84 هزار میلیارد ریال از منابع بانکی را برای سرمایه گذاری در کشور خارج کنیم و سهم استان از این سرمایه گذاری تا دو برابر قابل افزایش است، اما در این راه باید آرام حرکت کنیم چرا که حق اشتباه نداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: از محل هدفمندی یارانه ها نیز 50 هزار میلیارد ریال به تولید اختصاص داده ایم بخشی از آن صرف تعمیر و نگهداری تاسیسات وزارت نیرو خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر روز چهارشنبه وارد تبریز شد و در مدت دو روز اقامت خود در این شهر نشستی با مدیران تابعه این وزارتخانه در منطقه شمال غرب کشور خواهد داشت.

ربیعی در ادامه برنامه های خود در کلانشهر تبریز از بیمارستان عالی نسب بازدید و خط تولید محصولات پودری صنایع شرکت پگاه را افتتاح خواهد کرد.

 

کد N271806