اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه:

ادعای دیلی‌تلگراف درباره انتقال بمب‌های حاوی کلر ایران به سوریه کذب است

سیاست خارجی

اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه خبر روزنامه دیلی تلگراف مبنی بر قصد ایران برای انتقال بمب‌های حاوی کلر به دولت سوریه را خبر سازی کذب و بی اساس اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه خبر روزنامه دیلی تلگراف مبنی بر قصد ایران برای انتقال بمب‌های حاوی کلر به دولت سوریه را خبرسازی کذب و بی اساس اعلام کرد.

در توضیح ارسالی برای رسانه‌ها آمده است: با توجه به منبع اصلی انتشار این خبر که یک پایگاه خبری وابسته به رژیم صهیونیستی می‌باشد دروغ و ساختگی بودن این ادعا بیش از پیش مشخص می‌شود، کما اینکه این نخستین بار نیست که این پایگاه خبری صهیونیستی برای انحراف افکار عمومی از واقعیات، دروغ پردازی می‌کند.