پیرامون نحوه اعمال استاندارد خودروهای تولید داخل و اتوبوس‌های اسكانیا؛

مسئولان وزرات صنعت و راه به کمیسیون اصل 90 می‌روند

مجلس

کارگروه‌های کمیسیون اصل 90 در روزهای یکشنبه و دوشنبه به شكایات واصله به این کمیسیون رسیدگی خواهند کرد.

مسئولان وزراتخانه‌های وزرات صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، سازمان ملی استاندارد ایران و راهور ناجا، هفته آتی در کمیسیون اصل 90 حاضر می‌شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسئولان وزراتخانه‌های وزرات صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، سازمان ملی استاندارد ایران و راهور ناجا، روز یکشنبه هفته آتی پیرامون نحوه اعمال استاندارد خودروهای تولید داخل و نیز اتوبوس‌های اسكانیا در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شوند.

لازم به ذکر است کارگروه‌های کمیسیون اصل 90 در روزهای یکشنبه و دوشنبه به شكایات واصله به این کمیسیون رسیدگی خواهند کرد.

کد N270907