در كمیسیون بهداشت و درمان بررسی می‌شود؛

بررسی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از كاهش رشد جمعیت كشور

مجلس

بررسی لایحه تشكیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل كشور در كمیسیون بهداشت و درمان ادامه می‌یابد و طرح الحاق یك تبصره به ماده (26) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز بررسی می‌شود.

طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از كاهش رشد جمعیت كشور در جلسه هفته آینده كمیسیون بهداشت و درمان بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح‌های افزایش نرخ باروری و پیشگیری از كاهش رشد جمعیت كشور و اصلاح قانون بیمه اجتماعی كارگران ساختمانی در جلسه یکشنبه هفته آینده كمیسیون بهداشت و درمان مورد بررسی قرار می‌گیرند.

همچنین، بررسی لایحه تشكیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل كشور در كمیسیون بهداشت و درمان ادامه می‌یابد و طرح الحاق یك تبصره به ماده (26) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز بررسی می‌شود.

کد N270906