در کمیسیون قضائی و حقوقی بررسی می‌شود:

بررسی لایحه الحاق ایران به كنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی

مجلس

بررسی لایحه نحوه اجرای محكومیت‌های مالی (اعاده شده از شورای نگهبان) از دیگر دستورکارهای این کمیسیون در هفته آتی است.

لایحه الحاق ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در جلسه هفته آتی کمیسیون قضائی و حقوقی بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در جلسه روز یکشنبه کمیسیون قضائی و حقوقی مورد بررسی واقع می‌شود.

بررسی لایحه نحوه اجرای محكومیت‌های مالی (اعاده شده از شورای نگهبان) از دیگر دستورکارهای این کمیسیون در هفته آتی است.

کد N270893