برای پاسخگویی به سوالات اسدی و ایران‌پور؛

رحمانی فضلی در صحن علنی مجلس حاضر می‌شود

مجلس

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هفته آینده برای پاسخگویی به سوالات یونس اسدی نماینده مشكین شهر و علی ایران‌پور نماینده مباركه به مجلس خواهد رفت.

وزیر کشور برای پاسخگویی سوال 2 تن از نمایندگان، هفته آینده به مجلس خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هفته آینده برای پاسخگویی به سوالات یونس اسدی نماینده مشكین شهر و علی ایران‌پور نماینده مباركه به مجلس خواهد رفت.

کد N270884