نوری المالکی:

خواستار دولت اکثریت سیاسی هستیم/عملکرد رئیس پارلمان ناکارآمد است

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر عراق ضمن با زیرسئوال بردن عملکرد اسامه النجیفی، خواستار تشکیل دولت اکثریت سیاسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، نوری المالکی تاکید کرد: نمایندگان پارلمان باید به مسئولیت ملی در خدمت به شهروندان عمل کنند زیرا آنها نمایندگان خانواده ها یا عشایر خود نیستند بلکه نماینده عراقی ها هستند.

نخست وزیر عراق بیان کرد: رئیس مجلس کنونی عملکرد نامطلوبی داشته است. پارلمان به قوانین کم اهمیت مشغول شده است و در مقابل کابینه و پروژه هایی که مربوط به هموطنان است کارشکنی کرده است.

در پرونده انتخابات، نخست وزیر عراق روند مشارکت را بسیار عالی توصیف کرد و افزود: این به درک عراقی ها و این به دست آوردن حقوق از راه صندوقهای رای گیری به دست می آید مربوط می شود. این مشارکت پیروزی بزرگی بود و دولت با برگزاری انتخابات در شرایط امنیتی و سیاسی بی ثبات عملکرد خوبی داشت.

درباره شکل دولت جدید مالکی تاکید کرد: باید دولت اکثریت سیاسی که همه طیف هایی که با اصول و مبادی تعریف شده همسویی دارند تشکیل شود و ما اجازه نمی دهیم که هیچ طرفی علیه خدمتگزاران مردم اقدامی انجام دهد.

مالکی درباره اینکه گفته می شود به اقلیت اجازه حکومت داری داده شود تا به حاشیه نروند افزود: حامیان این طرح به دنبال ویران کردن دموکراسی عراق هستند. این حرف ناصوابی است و سلب حق رای دهندگانی است که برای انتخاب نمایندگان خود به پای صندوقهای رای رفتند. دولت اکثریت به مفهوم کنار زدن طیف، مذهب یا دین خاصی نیست بلکه مفهوم آن اجرای تعاریف و اصول مورد توافق است. ما خواستار دولت اکثریت سیاسی مبتنی بر قانون اساسی و مبدا وحدت عراق هستیم.

نوری المالکی اعلام کرد: دستگاه های امنیتی در برابر چالشهای امنیتی دست بسته نمی مانند.

درباره سیاست خارجی عراق گفت: عراق مخالفت دخالت خارجی در امور داخلی اش است و راهکار دیپلماتیک را می پسندد به ویژه که پس از سال 2003 سیاست حسن همجواری با کشورهای اطراف را در پیش گرفته است.

وی درباره اختیارات دولت مرکزی و دیگر مناطق بیان کرد: قانون اساسی اختیارات دولت مرکزی و دولت های محلی را مشخص کرده است و اگر تداخلی وجود داشته باشد امکان اصلاح برخی مواد قانون اساسی برای اینکه قانون در خدمت شهروندان باشد وجود دارد.