یکشنبه آینده

موافقان و مخالفان توافق‌ ژنو در کمیته سیاست‌خارجی مجلس مناظره می‌کنند

مجلس

مناظره موافقان و مخالفان توافق‌نامه ژنو یکشنبه هفته آینده، 21اردیبهشت با حضور علی باقری معاون سابق شورای عالی امنیت ملی و عسگری کارشناس مسائل هسته‌ای، در کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار می‌شود.

مناظره موافقان و مخالفان توافق‌نامه ژنو در روز یکشنبه هفته آینده در کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ایلنا، مناظره موافقان و مخالفان توافق‌نامه ژنو یکشنبه هفته آینده، 21اردیبهشت با حضور علی باقری معاون سابق شورای عالی امنیت ملی و عسگری کارشناس مسائل هسته‌ای، در کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار می‌شود.

در نشست روز یکشنبه 31 فروردین در کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس و نیز کمیسیون، اولین مناظره درباره توافقات هسته‌ای با حضور فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و یکی از معاونان وزارت امور خارجه برگزار شد که در آن نشست موضوعات مربوطه به‌ مسئله پرونده هسته‌ای، توافق ژنو و عملکرد دولت و وزارت امور خارجه در دوره یازدهم در این حوزه در غالب سخنرانی موافق و مخالف و به صورت مناظره بررسی شد.

کد N269988