در جلسه کمیسیون فرهنگی صورت گرفت؛

سوال از وزیر ورزش به صحن علنی مجلس رفت

مجلس

به گفته رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، نماینده سوال کننده از پاسخ های وزیر وزرش و جوانان در جلسه امروز عصر این کمیسیون قانع نشده و سوال از وزیر به صحن مجلس ارجاع داده شد.

 نصرالله پژمان فر رییس کمیسیون فرهنگی مجلس  شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه امروز عصر این کمیسیون گفت: در دستور کار امروز کمیسیون سوال از وزیر ورزش و جوانان قرار داشت.که آقای اسداللهی از سوال خود انضراف دادند و تنها آقای بخشایش دو سوال از وزیر مطرح کرد.

وی افزود: سؤالات عمده آقای بخشایش به بحث مباحث مالی در فوتبال، انتصاب سجادی، کمیته ملی المپیک و اجرای برنامه توسعه و به طور کلی انتصابات آقای گودرزی در این وزارت خانه بعد از تصدی در این وزارت خانه مربوط می شد.

به گفته رییس کمیسیون فرهنگی، بخشایش از پاسخ های وزیر قانع نشد و سوال از وزیر به صحن علنی مجلس ارجاع داده شد.