• ۸بازدید
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر/

مقام های بلندپایه حزب مبارک از حق نامزدی در انتخابات محروم شدند

وبگردی