در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر/

مقام های بلندپایه حزب مبارک از حق نامزدی در انتخابات محروم شدند

کد N268095