اظهارات احمد خاتمی درباره نشست دلواپسین

کتاب 93

تهران -ایرنا- آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در پاسخ به سووال ایرنا در باره محتوای مسائل مطرح شده در همایش دلواپسان گفت: ˈمن ساکتمˈ.

این اظهارات سید احمد خاتمی در واکنش به انتقادات مطرح شده نسبت به تیم مذاکره کننده هسته ای در همایش دلواپسان است که در حاشیه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عنوان شد .

گردهمایی با عنوان ˈدلواپسیمˈ روز شنبه گذشته از سوی مخالفان توافق هسته ای ژنو برگزار شد که اعضای جبهه پایداری از جمله سخنرانان آن بودند.

با وجود گذشت چند روز، این همایش همچنان مورد نقد و بررسی محافل خبری و سیاسی قرار گرفته است .

فراهنگ 9129**9118**.
کد N267872