پیشنهاد "بان کی مون" برای میانجیگری در خصوص حل بحران اوکراین

آمریکا اروپا

دبیرکل سازمان ملل متحد برای حل بحران در شرق اوکراین پیشنهاد میانجیگری داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد میانجیگری خود را برای کمک به پایان بحران در اوکراین اعلام کرد.

وی که سرگرم دیدار از ابوظبی است گفت: من این موضوع را با همه طرف های درگیر یعنی رهبران اوکراین، رهبران فدراسیون روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکایی ها بررسی کرده ام.

بان کی مون همچنین گفت: من از چهار طرف می خواهم این مسئله را از طریق ابزارهای مسالمت آمیز حل کنند و آمادگی خود را برای ایفای نقش در صورت ضرورت اعلام می کنم.

 بان کی مون گفت: به قوی ترین شکل ممکن از همه اوکراینی ها و طرف های دیگر درخواست می کنم قبل از اینکه شرایط از کنترل خارج شود و پیامدهایی که خارج از حیطه توانایی هرکس است ایجاد شوذ، این موضوع را از طریق ابزارهای مسالمت آمیز حمل و فصل کنند.