سخنگوی اتحادیه اروپا در گفتگو با مهر:

تنش های غرب با روسیه عامل بحران اوکراین نیست/اروپا بنا به خواست کی یف وارد تحولات شد