امیر اسماعیلی مطرح کرد:

لزوم هماهنگی میان نیروهای چهارگانه ارتش/ 3 ابزار پدافند هوایی برای مقابله با دشمن

سیاست داخلی

ماموریت اصلی قرارگاه پدافند هوایی که شامل کشف، شناسایی، رهگیری و درگیری و انهدام است توسط این سه ابزار تحقق می یابد.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) گفت: در پدافند هوایی 3 ابزار وجود دارد که باید از آنها در جهت دفاع از میهن اسلامی بهره برد.

به گزارش ایلنا، امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با حضور در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش در هفدهمین دوره معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی طی سخنانی با اشاره به ماموریت های پدافند هوایی، گفت: در پدافند هوایی 3 ابزار وجود دارد که باید از آنها در جهت دفاع از میهن اسلامی بهره برد.

اسماعیلی ادامه داد: اولین ابزار سرکوب دشمنان استفاده از هواپیماهای نیروی هوایی الهی است؛ دومین آنها تجهیزات و موشک های ارتفاع بلند و متوسط هستند و سومین ابزار تجهیزات و سامانه های توپخانه ای و موشکی ارتفاع پست است.

 وی تاکید کرد: ماموریت اصلی قرارگاه پدافند هوایی که شامل کشف، شناسایی، رهگیری و درگیری و انهدام است توسط این سه ابزار تحقق می یابد.

اسماعیلی با اشاره به لزوم هماهنگی میان نیروهای چهارگانه ارتش اظهار داشت: هماهنگی میان نیرو های چهارگانه ارتش به منظور استفاده بهینه نیروها از توانایی های یکدیگر لازمه رسیدن به اهداف است.

کد N264969