روزنامه‌های عربستان زیر ذره‌ بین؛

نگرانی شدید سعودیها از انتخاب مجدد نوری المالکی به عنوان نخست وزیر عراق