احمد معیتیق نخست وزیر لیبی شد

آفریقا و خاورمیانه

منابع لیبیایی از انتخاب احمد معیتیق به عنوان نخست وزیر لیبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه روسیاالیوم  از انتخاب احمد عمر معیتیق به عنوان نخست وزیر لیبی خبر داد.

معیتیق متولد سال 1972 مصراته و دارای مدرک مطالعات اقتصادی جهانی از دانشگاه اروپایی لندن است.وی از قبیله زموره است و هم اکنون در طرابلس پایتخت لیبی به سر می برد. وی فرزند عمر معیتیق میلونر لیبی است

شایان ذکر است که علی زیدان نتوانست رای پارلمان را به دست آورد.