شما نظر بدهید/آیا شما هم دلواپسید؟

مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1

روز گذشته همایشی از سوی مخالفان دولت و توافقنامه هسته ای با عنوان "دلواپسیم" برگزار شد.

شرکت کنندگان این همایش معتقد بودند که این توافقنامه ضعیف است و حقوق هسته ای ما را تامین نمی کند. مجری برنامه در بخشی از این برنامه اعلام کرد که  دلواپسیم که تعهدنامه ضعیفی امضا شود و مجبور شویم به خاطر آن به نسل های بعد جواب بدهیم.

در این همایش که در محل لانه جاسوسی آمریکا برگزار شد، سی دی های هم رایگانی علیه دولت توزیع شد.آیا شما هم نگران توافق نهایی ایران و 1+5 هستید؟ آیا شما هم دلواپسید؟

کد N263297