نجات نفتکش هندی از چنگ دزدان دریایی توسط ناو گروه ارتش

سیاست داخلی

در این حمله خوشبختانه آسیبی چندانی به نفتکش وارد نشده و نفتکش هندی به صوب مقصد عزیمت نمود که کاپیتان نفتکش در تماس بیسمی از ناوگروه ایران تقدیر و تشکر کرد.

معاون عملیات نیروی دریایی ارتش گفت:یک فروند نفتکش هندی به نام " jok lok" که دردریای سرخ مورد حمله 7 فروند قایق تندرو دزدان دریایی قرار گرفته بود توسط ناوگروه سی ام ارتش نجات پیدا کرد.

به گزارش ایلنا، دریاداردوم جره معاون عملیات نیروی دریایی ارتش گفت: یک فروند نفتکش هندی به نام " jok lok" در دریای سرخ به سمت کانال سوئز در حرکت بوده است که مورد حمله 7 فروند قایق تندرو دزدان دریایی قرار می گیرد.

وی افزود: با اعلام درخواست کمک از نفتکش مذکور، ناوگروه سی ام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تمام سرعت به سمت مورد نظر حرکت می کند.

دریاداردوم جره اذعان داشت: ناوگروه ارتش با حضور به موقع با دزدان دریایی درگیر می شود و آنان را متواری می کند.

وی تصریح کرد: در این حمله خوشبختانه آسیبی چندانی به نفتکش وارد نشده و نفتکش هندی به صوب مقصد عزیمت نمود که کاپیتان نفتکش در تماس بیسمی از ناوگروه ایران تقدیر و تشکر کرد.

گفتنی است؛ ناوگروه سی ام نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران "الوند" و ناو پشتیبانی رزمی "بوشهر" است که در چند روز آینده در بندر سودان پهلو خواهد گرفت.

کد N262403