سوال اکبریان از وزیر نیرو به کمیسیون کشاورزی ارجاع شد

مشکل آب

تهران – ایرنا- سوال «عزیز اکبریان» نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی از وزیر نیرو در مورد تعلل در حل مشکل آب آشامیدنی و کشاورزی که امروز تقدیم هیات رییسه مجلس شد، از سوی هیات رییسه به کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی ارجاع داده شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، عزیز اکبریان در راستای اجرای ماده 209 آیین نامه داخلی سوال از وزیر نیرو را تقدیم هیات رییسه کرده است. علت نداشتن برنامه درخصوص فاضلاب شهرها و تعلل در حل مشکل آب آشامیدنی و کشاورزی مناطق روستایی و بهسازی و نگهداری سدهای کشور سوال نماینده مردم کرج از وزیر نیرو می باشد.

«نداشتن برنامه درخصوص حل مشکل آب آشامیدنی و کشاورزی مناطق روستایی عدم وجود برنامه درخصوص بهسازی و نگهداری سدها اداره طرح های امیرکبیر و طالقان تحت سرپرستی استان تهران و عدم تخصیص آب به کشاورزان دارای اسناد مالکیت ثبتی و حقابه» از جمله موارد مندرج در سوال عزیز اکبریان می باشد.

«برخوردهای ناشایست ماموران سازمان آب استان تهران با مردم روستاهای بخش آستارا نداشتن برنامه درخصوص سرمایه گذاری و حمایت از فاضلاب در کلانشهرها و سایر شهرهای کشور و عدم برنامه ریزی در استفاده بهینه از فاضلاب شهرها در بخش کشاورزی و صنعت» از دیگر موارد مد نظر نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی از چیت چیان می باشد.

سیام (3)** 2021** ل.ا ** 1418
کد N262004