گروه 3 نفره بازرسان آژانس امشب وارد تهران می شوند

جلسه بازرسان آژانس در سازمان انرژی اتمی در مورد رهیافت پادمانی رآکتور / بازدید از معدن ساغند و کارخانه اراک در سه شنبه و چهارشنبه 

سیاست خارجی

بازرسان آژانس در سفر خود به تهران قرار است پس از ورود صبح فردا در در سازمان انرژی اتمی جلسه ای در مورد رهیافت پادمانی رآکتور داشته باشند . همچنین در روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز از معدن ساغند یزد و کارخانه تغلیظ اردکان بازدید می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر ، سه نفر از  بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی امشب در راستای اجرای توافق های صورت گرفته بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد تهران می شوند.

بر اساس این گزارش ،ماسیمو آپارو، رئیس تیم بازرسان آژانس و مدیرکل پادمان منطقه B آژانس به همراه دو تن دیگر از بازرسان آژانس امشب وارد تهران می شوند.

 ورود بازرسان آژانس در راستای توافق 7 ماده ای ایران و آژانس در تاریخ 20 بهمن ماه در تهران است .

هفت اقدامی که ایران متعهد به اجرای آن شد شامل ارائه اطلاعات مورد توافق دو طرف و دسترسی مدیریت ‌شده مرتبط با معدن ساغند یزد،  ارائه اطلاعات مورد توافق دو طرف و دسترسی مدیریت شده مرتبط با کارخانه تغلیظ اردکان،تحویل پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) به‌روز شده راکتور IR-40 (اراک)، اتخاذ اقدام در جهت به نتیجه رساندن رهیافت پادمان برای راکتور IR-40 (اراک)، ارائه اطلاعات مورد توافق دو طرف و تنظیم بازدید فنی از مرکز لیزر لشکرآباد،  ارائه اطلاعات مواد چشمه source material، که هنوز به ترکیب و خلوص لازم برای ساخت سوخت یا غنی‌سازی نرسیده‌است، شامل واردات چنین موادی به ایران و استخراج اورانیوم از فسفات توسط ایران و  ارائه اطلاعات و توضیحات به آژانس به‌منظور ارزیابی اظهاریه ایران در مورد نیاز یا کاربرد توسعه EBW (نسل جدید چاشنی‌های ایمن) است .

بازرسان آژانس در سفر خود به تهران قرار است پس از ورود صبح فردا در در سازمان انرژی اتمی جلسه ای در مورد رهیافت پادمانی رآکتور داشته باشند . همچنین در روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز  از معدن ساغند یزد و کارخانه تغلیظ اردکان بازدید می کنند.

پس از این بازدید ها اقدامات ایران در باره 7 مورد توافقی به پایان می رسد و این آخرین مرحله از بازرسی های در این دور از توافق بین ایران و آژانس است .

بازرسان آژانس پس از بازگشت و ارائه گزارش 7 مورد را بررسی کرده و در صورتی که در مواردی جای کار وجود داشته باشد، موارد را بررسی می کنند و در پی بررسی ها در تماس بین طرفین برای دور آتی مذاکرات برنامه ریزی خواهد شد.