کوره‌های عملیات حرارتی در نیروی هوایی ارتش ساخته شد

سیاست داخلی

به گفته مسئولان فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی هوایی ارتش، ساخت و تولید این کوره‌ها در داخل نیرو باعث صرفه‌جویی اقتصادی کلانی شده است.

کوره‌های عملیات حرارتی در مجتمع تولید دیسک و ترمز هواپیمای فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی هوایی ارتش، تولید و راه‌اندازی شد.

به گزارش ایلنا، کوره‌های عملیات حرارتی که اصلی‌ترین مرحله ساخت دیسک ترمز هواپیما را انجام می‌­دهند در مجتمع تولید دیسک و ترمز هواپیمای فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی هوایی ارتش، تولید و راه‌اندازی شد.

به گفته مسئولان فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی هوایی ارتش، ساخت و تولید این کوره‌ها در داخل نیرو باعث صرفه‌جویی اقتصادی کلانی شده است.

مجتمع تولید دیسک و ترمز هواپیمای نیروی هوایی ارتش، بزرگ‌­ترین مجتمع تولیدی مرکز تعمیرات پشتیبانی و تولید فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی نهاجا است.

کد N261765