تاملی بر خبرسازی برخی رسانه ها از درگذشت غمبار یک دانش آموز

وزارت خارجه

هفته گذشته «سایه مقدسی» دانش آموز ایرانی که از بیماری سختی رنج می برد،در یکی از بیمارستانهای آلمان درگذشت .

به گزارش خبرآنلاین،  ازدست رفتن این دانش آموز قطعا برای همگان سخت و برای والدین محترم این دانش آموز از همه سخت تر بود . امید است خداوند متعال به این پدر و مادر صبر و اجر عنایت فرماید .
در شرایظی که وزارتخانه های امور خارجه و آموزش و پرورش و نماینده محترم مراغه در مجلس شورای اسلامی تلاش زیادی را برای اعزام و حل مشکل بیمه خانم مقدسی در کشور آلمان داشتند .برخی رسانه ها بدون توجه به موضوع و تنها برای پیشبرد اهداف خود به فضا سازی و جوسازی علیه وزارت امور خارجه اقدام و تلاش کردند تا عواطف انسانی را علیه وزارت امور خارجه بسیج نمایند .از این رو این رسانه ها سطح فضا سازی را به سرعت از سرکنسولگری کشورمان در فرانکفورت به سمت وزارت امور خارجه و شخص وزیر معطوف نمودند . این رسانه ها حتی به این توضیحات توجه نکردند که وزارت امور خارجه کمال همکاری را در اعزام این خانواده فرهنگی به آلمان ،اسکان انها در این کشور و نهایتا پیگیری روند درمان و موضوع بیمه انها انجام داده است .بلکه این رسانه ها با سیاسی کردن مسئله ، موضوع تاسف بار درگذشت یک دانش اموز را وجه المصالحه اهداف سیاسی و جناحی قرار دادند.
وزارت امور خارجه و دستگاه مجری سیاست خارجی در همه کشورها نهادی حاکمیتی و ملی است واقدامات این وزارتخانه معمولا از پشتوانه همگانی در همه سطوح و اقشار برخوردار است . متاسفانه در کشور ما برخی رسانه ها این دستگاه ملی را با ابزار جناحی و سلیقه ای مورد حمله قرار می دهند وحاضرند از هر موضوعی از جمله مسائلی که به عواطف انسانی مربوط است برای حمله به وزارت امور خارجه استفاده کنند .
وزارت امور خارجه برای اینکه بتواند در عرصه بین المللی سیاستهای نظام را اجرائی نماید نیازمند حمایت و پشتیبانی در سطح ملی می باشد . از تضعیف این نهاد ملی بخاطر دیدگاهها و منافع غیر ملی خود بپرهیزیم .

/2727

کد N261133