نتایج انتخابات پارلمانی عراق در کردستان اعلام شد

تسنیم نوشت:

 نتایج غیررسمی کردستان عراق اعلام شد که به ترتیب استانها در زیر می آید.
نتایج غیر رسمی کردستان عراق اعلام شد که به تفکیک این استان نتایج در زیر می آید.

استان اربیل

حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری  مسعود بارزانی 8 کرسی

اتحادیه میهنی 3 کرسی

حزب تغییر 2 کرسی

جماعت اسلامی 2 کرسی

استان سلیمانیه:

جنبش تغییر 7 کرسی

اتحادیه میهنی 6 کرسی

اتحادیه اسلامی 2 کرسی

حزب دموکرات کردستان عراق 2 کرسی

جماعت اسلامی 1 کرسی

استان دهوک

حزب دموکرات 8 کرسی

اتحادیه اسلامی 2 کرسی

جماعت اسلامی 1 کرسی

اتحادیه میهنی 1 کرسی

استان کرکوک

اتحادیه میهنی 6 کرسی

فهرست های عربی 6 کرسی

حزب دموکرات 1 کرسی

موصل

حزب دموکرات 8 کرسی

لیست های عربی 23 کرسی

اتحادیه میهنی یک کرسی

49261

کد N260892