سازمان خبرنگاران بدون مرز:

زندان های بحرین مملوء از زندانیان سیاسی است

آفریقا و خاورمیانه

سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارشی ضمن انتقاد از وضعیت آزادی بیان در بحرین اعلام کرد که این کشور مملوء از زندانیان سیاسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی در زندان های رژیم آل خلیفه بحرین انتقاد کرد.

در این گزارش که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات صادر شده آمده است: از آغاز اعتراضات بحرین در فوریه 2011 تاکنون، مسئولان این کشور انتشار اخبار کذب درباره اعتراضات را آغاز کردند.

این سازمان اعلام کرد که زندان های بحرین مملوء از زندانیان سیاسی است. در ادامه گزارش گفته شده است که بحرین در زمینه رعایت آزادی بیان و مطبوعات رتبه 163 را در میان کشورهای جهان دارد.

رژیم آل خلیفه بحرین از آغاز قیام مردمی این کشور در سال 2011 تاکنون به شدت اعتراضات مردم را سرکوب کرده است و با اقدامات مختلف همچون محرومیت از کار و تحصیل و همچنین شکنجه در زندان ها سعی دارد انقلاب مردم خود را سرکوب کند.