کوهکن در گفتو با مهر:

مجلس جای نمایندگان مردم است نه وکیل الدوله/تبعات تشکیل فراکسیون اعتدال به ضرر دولت و مجلس است

احزاب و تشکلها

دبیرکل جامعه اسلامی نمایندگان ادوار، با بیان اینکه تبعات منفی تشکیل فراکسیون اعتدال بیشتر از محاسن آن خواهد بود، گفت: پارلمان جای نمایندگان مردم است نه دولت.

محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به تشکیل فراکسیون حامیان دولت موسوم به اعتدال در مجلس شورای اسلامی گفت: تشکیل فراکسیون حامی دولت در هیچ مجلس و هیچ دولتی نه به نفع دولت و نه به نفع مجلس است.

دبیرکل جامعه  اسلامی نمایندگان ادوار، با بیان اینکه پارلمان جای نمایندگان مردم است، نه نماینده دولت تاکید کرد: مجلس جایگاه تبلیغ و ترویج دولت نیست.

وی مجلس را جایگاه ریل گذاری و کمک به دولت دانست و گفت: ایجاد وکیل الدوله در مجلس حتی به ضرر خود دولت است؛ چراکه دفاع به حق نمایندگان پای حمایت آنان از دولت گذاشته می شود و مردم نگاه شک و تردید به نطق ها و سخرانی های آنان خواهند داشت.

عضو شورای مرکزی جبهه پروان خط امام و رهبری، با بیان اینکه ما در یک جامعه سیاسی زندگی می کنیم، ادامه داد: هرچند که نام این فراکسیون اعتدال باشد اما مردم خواهند فهمید که این فراکسیون مبلغ دولت است و نام وکیل الدوله را در پیشانی آنان حک خواهند کرد.

وی همچنین در واکنش به ورود لاریجانی به حاشیه های پیرامون مستند "من روحانی هستم" گفت: اینکه رئیس مجلس به این موضوع وارد شود و آنرا محکوم کند کار پسندیده ای نیست . مجلس مستقل از دولت است و باید با حفظ استقلال قوا با یکدیگر تعامل داشته باشند.

کوهکن در پایان خاطرنشان کرد: وکیل الدوله ها بدانند تبعات منفی تشکیل فراکسیون اعتدال بیشتر از محاسن آن خواهد بود.