سخنگوی دولت:حسابهای بانکی من و خانواده ام تحت کنترل است

روزنامه آرمان به نقل از محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی رئیس جمهور و سخنگوی دولت که در رشت سخن گفته است نوشت:

[span lang='FA']بنده همواره از حقوق معلمی و اکنون از درآمد دانشگاهی تامین معاش می‌کنم.
وی با اشاره به اینکه هیچ پولی خارج از این دانشگاه دریافت نمی‌کنم، خاطرنشان کرد: عده‌ای می‌گویند نوبخت آمده تا جیب خود را پر کند که اینگونه نیست. تمام حساب‌های بانکی بنده و خانواده‌ام کنترل شده است.
[span lang='FA']
[span lang='FA'] [span lang='FA']17302

کد N259079