امریکا از شورای امنیت خواست تحریم هایی علیه سودان جنوبی در نظر بگیرد

سودان,صلح

تهران ، ایرنا- امریکا روز جمعه رهبران طرف های جنگ سودان جنوبی برای تعیین تاریخ مذاکرات رو در رو تحت فشار قرار داد و مصرانه از شورای امنیت خواست تحریم هایی را برای توقف حملات به غیر نظامیان اعمال کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک ، ˈ جان کری ˈ وزیر خارجه امریکا در جریان دیدار از سودان جنوبی گفت : سالوا کی یر رییس جمهوری این کشور و ریک ماچار فرمانده شورشیان هردو نسبت به برگزاری مذاکرات مستقیم متعهد شده اند.

سامانتا پاور نماینده دائمی امریکا در سازمان ملل در یک نشست شورای امنیت برای بررسی مناقشه چهار ماهه در سودان جنوبی گفت:سالوا کی یر گفته است که اماده مذاکره و ملاقات مستقیم با ماچار معاون سابق خود است.

وی افزود : ما قول های زیادی از رهبران سودان شنیده ایم که پیگیری نشد. ما امیدواریم که این بار به خاطر مردم سودان جنوبی قضیه فرق کند.

پاور گفت : ما از رییس جمهوری کی یر و ماچار معاون سابق وی مصرانه می خواهیم بر سر تاریخ مذاکرات رودر رو سریعا به توافق برسند. ˈ

ماه گذشته ، باراک اوباما رییس جمهوری امریکا مجوز تحریم های تنبیهی از جمله توقیف داراییها و منع صدور روادید برای کسانی را صادر کرد که تصور می شود، تلاش های صلح در سودان جنوبی را مورد تهدید قرار داده اند.

پاور گفت : سازمان ملل همچنین باید تحریمهایی را مدنظر قرار دهد.

وی اظهار کرد: این شورا باید فورا اعمال تحریمهای موازی هدفمند را مورد بررسی قرار دهد تا مانع از حملات متعرضانه علیه غیر نظامیان شود. ˈ

مناقشه سودان جنوبی در 15 دسامبر پس از متهم شدن ماچار به تلاش برای اجرای یک کودتا از سوی کی یر آغاز شد.

ماچار با تاکید بر این که کی یر می کوشد یک پاکسازی خونین علیه رقبایش راه اندازد ، دست به شورش زد.

این جنگ باعث فرورفتن جوانترین کشور جهان در گرداب یک سلسله جنایات جنگی از سوی هردو طرف از جمله قتل عام های قومی ، تجاوز جنسی و به خدمت گرفتن کودکان به عنوان سرباز شد.

مترجمام 1403 ** 1917
کد N259063