فاجعه در بدخشان افغانستان/ زمین 2500 نفر را بلعید

کد N259009