تظاهرات کارگران در مناطق مختلف جهان

آسیا اقیانوسیه

رسانه ها از تظاهرات کارگران در شهرهای انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و پاکستان در اعتراض به میزان پرداختی دستمزدها خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هزاران نفر از کارگران، اعضای اتحادیه های صنفی و فعالان مدنی و ضدجنگ انگلیس در اعتراض به سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت و کاهش بودجه های خدماتی و رفاهی در مرکز لندن و مصادف با روز جهانی کارگر به خیابانهای منطقه کلرکنول گرین در لندن آمدند.

کارگران، مهاجران خارجی و فعالان مدنی با در دست داشتن پلاکاردهایی در دفاع از حقوق کارگران به سمت میدان بزرگ ترافالگار راهپیمایی کرده و ضمن دادن شعارهایی علیه دولت تهدید به اعتصاب سراسری کردند.

مردم مادرید نیز در اعتراض به ریاضتها و اصلاحات اعمال شده از سوی دولت ماریانو راخوی تظاهرات خود را از میدان آتوچا در جنوب شهر آغاز کرده و به سوی میدان "سول" پیش رفته و شعارهایی را علیه دولت سر دادند.

همچنین تظاهرات مردم ایتالیا در شهر تورینو در شمال ایتالیا در اعتراض به میزان بیکاری و ریاضت اقتصادی به خشونت کشیده شد و پلیس برای سرکوب معترضان که علیه پلیس سنگ و بطری آب پرتاب می کردند از باتوم و گاز اشک آور استفاده کرد و در این بین هفت نیروی امنیتی زخمی شدند.

رسانه های پاکستانی همچنین از تظاهرات کارگران در شهرهای مختلف این کشور در اعتراض به میزان دستمزد دریافتی خبر دادند.