تظاهرات کارگران در مناطق مختلف جهان

آسیا اقیانوسیه

رسانه ها از تظاهرات کارگران در شهرهای انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و پاکستان در اعتراض به میزان پرداختی دستمزدها خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هزاران نفر از کارگران، اعضای اتحادیه های صنفی و فعالان مدنی و ضدجنگ انگلیس در اعتراض به سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت و کاهش بودجه های خدماتی و رفاهی در مرکز لندن و مصادف با روز جهانی کارگر به خیابانهای منطقه کلرکنول گرین در لندن آمدند.

کارگران، مهاجران خارجی و فعالان مدنی با در دست داشتن پلاکاردهایی در دفاع از حقوق کارگران به سمت میدان بزرگ ترافالگار راهپیمایی کرده و ضمن دادن شعارهایی علیه دولت تهدید به اعتصاب سراسری کردند.

مردم مادرید نیز در اعتراض به ریاضتها و اصلاحات اعمال شده از سوی دولت ماریانو راخوی تظاهرات خود را از میدان آتوچا در جنوب شهر آغاز کرده و به سوی میدان "سول" پیش رفته و شعارهایی را علیه دولت سر دادند.

همچنین تظاهرات مردم ایتالیا در شهر تورینو در شمال ایتالیا در اعتراض به میزان بیکاری و ریاضت اقتصادی به خشونت کشیده شد و پلیس برای سرکوب معترضان که علیه پلیس سنگ و بطری آب پرتاب می کردند از باتوم و گاز اشک آور استفاده کرد و در این بین هفت نیروی امنیتی زخمی شدند.

رسانه های پاکستانی همچنین از تظاهرات کارگران در شهرهای مختلف این کشور در اعتراض به میزان دستمزد دریافتی خبر دادند.

خواندنی از سراسر وب